Nybygg

Nordhavn Bygg har lang erfaring med oppføring av hus og bygninger, for privat og næringslivet. Det viktige for oss er at kunden er fornøyd, og vi skal være stolte av produktet vi leverer til kunden.

Tilbygg

Går du med tanker om å bygge på huset? Vi hjelper deg med alt fra planlegging til ferdig utført arbeid. Våre erfarne håndverkere sørger for at alt blir utført etter gjeldende forskrifter.

Restaurering

Har du et gammelt hus du ønsker å pusse opp men samtidig beholde den gamle stilen og sjarmen? Vi restaurerer og tilbakefører bygninger og bygningsdel til opprinnelig stilkarakter etter ditt ønske.

Oppussing

Har du et gammelt hus du ønsker å pusse opp men samtidig beholde den gamle stilen og sjarmen? Vi restaurerer og tilbakefører bygninger og bygningsdel til opprinnelig stilkarakter etter ditt ønske.

Skadetakst

Nordhavn Bygg utfører skadetakst, vi går nøye over eiendommen og avgir en detaljert beskrivelse av en skade på bygning eller del av bygning, kombinert med utarbeidelse av kostnadsoverslag for utbedringen.

Skadesanering

Skadesanering kan betraktes som førstehjelp i forbindelse med skader på hus og Bygninger. Skadesanering er en innsatsen som kreves for å ta vare på eller redde verdier i et ved eksempel brann, vann og naturskade.

Bekjempelse av trenedbrytende sopp

Har du oppdaget trenedbrytende sopp på huse ditt? kompetanse og fagkunnskap setter vi høyt, og vi har alle nødvendige godkjenninger. Arbeidet vi utfører skal bestå av solid arbeid og godt håndverk.

Utbedring av råteskader

Råteskader utvikles langsomt på grunn av svingninger i fukt, luft og temperaturforskjeller og kan være vanskelig å oppdage før det har gått for lang tid. Vi i Nordhavn Bygg hjelper deg med å undersøke og reparere råteskader.

Ønsker du mer informasjon eller har du noen spørsmål?